Đề xuất bổ sung quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.

07/11/2021 | 16:37

Đề xuất bổ sung quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư là nội dung được đề cập tại Dự thảo đề cương Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cụ thể, đối với chính sách về sở hữu nhà ở sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Rà soát các quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở (trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng bám sát quy định của pháp luật về đất đai).

- Về công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

- Về quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng nhà ở cho phù hợp với pháp luật liên quan.

- Về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở cho phù hợp với pháp luật liên quan.

- Về thời hạn sở hữu nhà ở:

+ Bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

+ Quy định rõ kết thúc thời hạn sở hữu, chủ sở hữu chấm dứt quyền sở hữu nhà ở và Nhà nước thực hiện thu hồi nhà ở để thực hiện xây dựng lại theo quy định pháp luật.

Nhà đất chính chủ Nhà Bè, Quận 7 0907657687
0907657687
0907657687
Gọi